Terapi med børn 8-12 år – Therapy with children 8-12 years old

Terapi med børn 8-12 12 år

Psykologsamtaler med yngre børn forudsættes af forældresamtale(r).

Legeterapi kan hjælpe børn med at sætte ord på hvad der fylder og undersøge deres behov, således at vi voksne, kan understøtte deres udvikling. 

Der kan være fokus på at udvikle dit barns evne til at kommunikere, interagere, problemløse og udtrykke deres følelser. Aktiviteter kan være strukturerede eller improviseret for at give mulighed for at udforske nye ideer. Der er fokus på at hjælpe dit barnet med noget indsigt i sig selv og sine relationer til andre. 

Det kan hjælpe dit barn med at tackle forskellige problemer og at øge deres sociale og emotionelle færdigheder samt selvtillid. Det kan omfatte brug af spil, tegning, legetøj, kreative udtryk og rollespil. I terapien kan jeg få øje på hvad dit barn har brug for og sammen med dig, guide jer til at støtte jeres barn. Legeterapi kan hjælpe børn med forskellige vanskeligheder, herunder udviklingsforstyrrelser, angst, stress, sociale problemer. Sådan et forløb er bedst egnet til et tæt samarbejde med forældre. 

Therapy with children 8-12 years old

Parent session(s) before a younger child consultation is necessary. 

Play therapy can help children put into words what is important and examine their needs, so that we adults can support their development.

The sessions aim to support your child develop their ability to communicate, interact, solve problems and express their feelings. Activities can be structured or improvised, with room for spontaneity such that new ideas can be explored. Play therapy aims to help give your child some insight into themselves and their relationships with others.

There might be focus on helping your child to tackle various problems and to increase their social and emotional skills as well as self-confidence. As well as talking, other means can be used such as games, drawing, toys, creative expression and role playing. Insight of your child’s needs will inform the work of guiding you to support your child’s development.  

Play therapy can help children with various difficulties, including developmental disorders, anxiety, stress, social problems. Such a course is best suited for close cooperation with parents.