Eksistentiel Fænomenologisk Psykoterapi – Existential Phenomenological Psychotherapy

Den eksistentialistiske fænomenologiske tilgang til psykoterapi fokuserer på de personlige valg og ansvarligheder, som en person har for deres liv. Det er et fænomenologisk perspektiv, der er baseret på at undersøge, hvordan en person oplever sig selv og deres omgivelser. Det koncentrerer sig om at hjælpe personen til at forstå, hvordan deres liv er unikt og hvordan deres personlighed og erfaringer påvirker deres handlinger og værdier. Dette perspektiv er også baseret på at undersøge, hvordan tidligere livserfaringer har formet og påvirket personens identitet og hvordan dette kan påvirke deres nuværende liv. Det anerkender, at enhver persons erfaring er unik og at der er en række faktorer også udenfor personen, der påvirker handlinger i dag.

I eksistentielle fænomenologiske terapi er der et fokus på at hjælpe klienten med at forløse deres personlige potentialer og skabe bevidste og meningsfulde valg.

Sammen med mig

Sammen undersøger vi din historie, dit autentiske selv og hvordan du ser på dit liv, din eksistens. Vi undersøger dine følelser, tanker, handlinger og situationer hvor de opleves øjeblikkeligt.

Vi udfolder dine oplevelser og udforsker dine følelser for at skabe en større forståelse og accept af dine oplevelser og situationer. Med den eksistentialistiske tilgange forsøger jeg at støtte dig at finde mere kontrol, hvor det er muligt. Ved at du udvikler dine personlige potentiale kunne det blive muligt at opdage og tage ansvar der, hvor du har indflydelse, og dermed skabe mening og mere indre ro med livet.

Existential phenomenological psychotherapy focuses on the individual’s experience of life and is designed to help individuals gain insight into their own subjective experiences and how these experiences shape their lives. It seeks to help clients become more aware of their inner life and how it affects their relationships, behaviour, work, and overall wellbeing. It also helps clients become more attuned to their feelings, reflect on the condition of their lives, gain insight, develop strategies to manage suffering and in turn also to take responsibility for own roles in their lives. Existential phenomenological psychotherapy encourages self-exploration and reflection and works to help clients develop a better understanding of their own existence and how it affects their life. This form of psychotherapy is often used to help individuals who are struggling with depression, anxiety, and other issues of being.

Together in therapy

In a safe and supportive space together we will explore your indivdual subjective experience, how you relate to the world and how life choices and decisions shape your identity. The aim is to engage you actively with self-exploration, your personal growth and development – to explore the unique meaning you give to your life experiences and to make the changes that will lead to a more fulfilling life.