Erfaring – experience

  • Medlem af Dansk Psykolog Forening
  • Statsautoriseret psykolog af Psykolognævnet

UDDANNELSE

2011 – 2014: Kandidatgrad i Psykologi, Københavns Universitet

2000 – 2003: BSc Psychology, University of Westminster, London

1996 – 2000: BSc Pharmacology, Kings College, London

ERFARING SOM PSYKOLOG

2017 – Psykolog Kamure, psykologpraksis

2017 – 2021: Børne og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

2015 – 2017: Psykologgruppen på Børnefamilieenheden, Næstved Kommune

2014 – 2015: Psykolog til familiebehandling på FP

2013: Praktikant psykolog – Psykiatrisk behandlingscenter Den Lille Prins

2012 – 2013: ABA Træner

KURSER/ SEMINAR

– 2017-2019 Efteruddannelse i Pædagogisk Psykologi

– 2017: Skolefravær: Forståelsesrammer og behandling

– 2017 og 2018: 2 dage kurser – Kriseberedskabspsykologi

– 2016: Modtagelse af flygtninge i kommunerne – Selskab for Interkulturel Psykologi

– 2016: Autismevenlig undervisning

– 2016: PSA – Ny forskning ift småbørn med autisme og implementering af DSM-IV i USA

– 2016: Piger og autisme

– 2016: ’Healing Attachment Trauma with Short-Term Dynamic Psychotherapy – The Importance of accessing unconscious feelings early in the treatment.’ – af Robert Neborsky ved Dansk Selskab for ISTDP

– 2015: Theraplay – af Phyllis Booth i Skovgården


Member of the Danish Psychological Society

  • Certified psychologist by Psykolognævnet

Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: