Erfaring – Experience

  • Medlem af Dansk Psykolog Forening
  • Statsautoriseret psykolog af Psykolognævnet siden 2017

UDDANNELSE

2011 – 2014: Kandidatgrad i Psykologi, Københavns Universitet

2000 – 2003: BSc Psychology, University of Westminster, London

1996 – 2000: BSc Pharmacology, Kings College, London

ERFARING SOM PSYKOLOG

2017 – nu: Psykolog Kamure, psykologpraksis

2017 – 2021: Børne og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

2015 – 2017: Psykologgruppen på Børnefamilieenheden, Næstved Kommune

2014 – 2015: Psykolog til familiebehandling på FP

2013: Praktikant psykolog – Psykiatrisk behandlingscenter Den Lille Prins

2012 – 2013: ABA ‘Applied Behavioural Analysis’ Træner

TIDLIGERE

Erhvervserfaring som projektleder og medie forskning i reklamebureauer i London i 3 år.

KURSER/ SEMINAR

April 2023 – ultimo 2024: Specialistuddannelse i Eksistentiel Fænomenologisk Psykoterapi (Det eksistentielle hus, Gammel Mønt)

2023: Working with Anger (NICABM)

2022: Working with Shame (NICABM)

2022: Advanced Master Program om the treatment of Trauma (NICABM)

2022: Working with core beliefs of Never Good Enough (NICABM)

2022: Sleep Super Conference (Conscious Life)

2022: Intensiv Narrativ Samtalekursus (Narrative Perspektiver – Anne Saxtorph)

2022: Trauma Master Series (NICABM)

2022: Emotionally Focused Therapy – Attachment Science in Practice (Psychwire)

2022: ACT as a brief intervention (Psychwire)

2021: Neurobiology of Trauma (NICABM)

2021: How to Work with a Client’s Emotional Triggers (NICABM)

2021: Working with the Pain of Abandonment (NICABM)

2017-2019: Efteruddannelse i Pædagogisk Psykologi

2017: Skolefravær: Forståelsesrammer og behandling

2017 og 2018: Kriseberedskabspsykologi

2016: Modtagelse af flygtninge i kommunerne – Selskab for Interkulturel Psykologi

2016: Autismevenlig undervisning

2016: PSA – Ny forskning ift småbørn med autisme og implementering af DSM-IV i USA

2016: Piger og autisme

2016: ’Healing Attachment Trauma with Short-Term Dynamic Psychotherapy – The Importance of accessing unconscious feelings early in the treatment.’ – af Robert Neborsky ved Dansk Selskab for ISTDP

2015: Theraplay – af Phyllis Booth


  • Member of the Danish Psychological Society
  • Authorised psychologist by Psykolognævnet since 2017.

Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com