Etik – Ethics

Danish flag background. Fabric texture flag.

Etik

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er derfor underlagt de fælles nordiske etiske regler for psykologer. Grundprincipperne i de etiske principper er:

  • Respekt for klientens rettigheder og værdighed
  • Kompetence
  • Ansvar
  • Integritet

Derudover har jeg tavshedspligt, som udspringer af et grundlæggende princip, at klienter skal kunne dele oplysning til deres psykolog med tillid til den bliver fortroligt. Som klient har man krav på beskyttelse af sit privatliv. Jeg må ikke uberettiget videregive, indhente eller udnytte fortrolige oplysninger. Som medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg forpligtet til tavshed gennem de etiske principper.

Unge under 18 år skal have samtykkeerklæring fra enten værge eller forældre for at indgå i terapi hos mig.

Jeg modtager kontinuerligt supervision siden 2015 hos min supervisor, som er specialist i eksistentiel psykoterapi.


union-jack-1027898__480

Ethics

I am a member of the Danish Psychology Society and therefore subject to the Nordic ethical rules for psychologists. The basic tenants of the ethical principles are:

  • Respect for the client’s rights and dignity
  • Competence
  • Responsibility
  • Integrity

I am subject to confidentiality, which is the fundamental principle that clients should be able to share information with their psychologist with the confidence that it will stay private. As such client information is protected under ethical guidelines.

Teenagers under 18 years old must have their guardians or parental consent to be in therapy with me. 

I continue with regular supervision since 2015 from supervisor, who is a specialist in existential therapy.

dplogo-nyhed-1200.jpg


Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com