Etik – Ethics

Etik

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er derfor underlagt de fælles nordiske etiske regler for psykologer. Grundprincipperne i de etiske principper er:

  • Respekt for klientens rettigheder og værdighed
  • Kompetence
  • Ansvar
  • Integritet

Derudover har jeg tavshedspligt. Tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at klienter skal kunne give oplysninger til psykologen i tillid til, at jeg ikke videregives, da man som klient har krav på beskyttelse af sit privatliv. Jeg må ikke uberettiget videregive, indhente eller udnytte fortrolige oplysninger. Som medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg forpligtet til tavshed gennem de etiske principper.

I overensstemmelse med de nordiske etikregler for psykologer, kan jeg som ansat i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune ikke tage imod familier med børn i Kommunens skoler eller institutioner – dette er for at undgå interessekonflikter.

Unge under 18 år skal have samtykkeerklæring fra enten værge eller forældre for at indgå i terapi hos mig.

Jeg modtager kontinuerligt supervision i mit arbejde.


Ethics

I am a member of the Danish Psychology Society and therefore subject to the Nordic ethical rules for psychologists. The basic tenants of the ethical principles are:

  • Respect for the client’s rights and dignity
  • Competence
  • Responsibility
  • Integrity

I am also subject to confidentiality, which is the fundamental principle that clients should be able to provide information to their psychologist with the confidence that it will not be disclosed. As such client information is private and shall be protected. Psychologists must not unlawfully pass on, obtain or utilize confidential information.

In line with the Nordic ethical rules for psychologists, as an employee for the Department of Children in the Municipality of Copenhagen, I do not accept families with children in the municipality of Copenhagen as private clients. This is to avoid potential conflicts of interest. 

Teenagers under 18 years old must have their guardians or parental consent to be in therapy with me. 

I continue to receive regular supervision.

dplogo-nyhed-1200.jpg


Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: