Online booking

Du kan booke en tid her. Tider starter ved starten af timen.

  • Klinikken er lukket fra d.4. juli 2022 tom d.22. juli. Man kan se ledige tider online op til 6 uger frem.
  • Hvis du ikke kan se nogen ledige tider, er du velkommen til at kontakte mig og høre om ventelisten eller et passende tidspunkt mellem kl. 9 og 16 flere uger frem.
  • Fuldt honorar ved afbud under 48 timer – uanset årsag. Gerne kontakte (SMS eller mail) hurtigst muligt og høre om vi kan finde et nyt tidspunkt og en anden kan få glæde af din tid.
  • HUSK at ændre til VIDEO samtale ved corona eller influenza symptomer inden for den seneste uge.
  • Aftentider: Der er pt. 1 ledig tid om onsdage i lige uger kl.18:00. Man skal skrive til mig for at booke den.  


Please book a time here. Sessions from the start of the hour.

  • The clinic will be closed from 4th July up to and including 22nd July. The online calender is visible for the next 6 weeks.
  • If you cannot see an available time online, you are welcome to contact me directly about the waiting list or suggest suitable times between 9 and 4pm several weeks ahead.
  • Full fee payable with cancellations under 48 hours. Please contact me right away (SMS or mail), so we can plan or confirm a new time and allow another to benefit from your booked time.
  • Please change your session to VIDEO if presenting with corona or influenza symptoms within the last week.
  • Evening consultation: There is currently one evening schedule available on Wednesdays in even weeks at 18:00. Please contact me directly.