Online booking

Du kan booke en tid her.

Tider

 • Man kan se ledige tider online op til 6 uger frem og man kan booke op til 3 aftaler ad gang.
 • Ventelisten: Hvis du ikke kan se nogen ledige tider, er du velkommen til at kontakte mig og høre om ventelisten eller et passende tidspunkt mellem kl. 9 og 16 flere uger frem.
 • Aftentider med højere takster: Onsdage i lige uger kl.17:00 og kl.18:00.
 • Inaktivitet – som tidligere klient, bliver din profil ændret til inaktiv. Gerne skriv til mig, hvis det skal ændres, så du selv kan booke tider.

Afbudsregler

 • Fuldt honorar ved afbud eller ændringer under 48 timer/ 2 hverdage – uanset årsag. Afbudsfristen for mandag og tirsdag aftaler bliver henholdsvis den forrige torsdag og fredag kl.9.
 • Gerne kontakte (SMS eller mail) hurtigst muligt og høre om der kan findes et nyt tidspunkt og en anden kan få glæde af din tid.
 • Hvis du ikke fysisk kan møde op, er det muligt at afholde samtalen over en sikker og krypteret videoforbindelse over internet eller over telefon.
 • Hvis du er dækket af en forsikringsordning, står du selv for betalling af både sene afbud eller ændringer under 48 timer.

Corona symptomer

 • HUSK at ændre til VIDEO samtale ved corona eller influenza symptomer inden for den seneste uge.

Please book a time here.

Sessions

 • The online calendar is visible for the next 6 weeks and you can book up to 3 sessions at a time.
 • Waiting list: If you cannot see a suitable time online, you are welcome to write and enquire about the waiting list for a specific time between 9am and 4pm several weeks ahead.
 • Evening consultations at higher rates: Wednesdays in even weeks at 17:00 & 18:00.

Cancellations, changes or no-shows

 • Full fee payable with cancellations or changes under 48 hours/ 2 workdays – for whatever reason. Deadlines for cancellations to Monday and Tuesday appointments are respectively the previous Thursday and Friday at 9am.
 • Please contact me right away (SMS or mail), so we can plan or confirm a new time and allow another to benefit from your booked time.
 • If you are unable to show up in person, we can meet through a secure and encrypted video connection over the internet or over the phone.
 • Most insurance agreements do not cover cancellations or late changes under 48 hours, so you would be covering this.

Corona symptoms

 • Please change your session to VIDEO if presenting with corona or influenza symptoms within the last week.