Online booking

Du kan booke en tid her. Tider starter ved starten af timen.

  • Man kan se ledige tider online op til 6 uger frem.
  • Hvis du ikke kan se nogen ledige tider, er du velkommen til at kontakte mig og høre om ventelisten eller et passende tidspunkt mellem kl. 9 og 16 flere uger frem.
  • Fuldt honorar ved afbud under 48 timer – uanset årsag. Gerne kontakte (SMS eller mail) hurtigst muligt og høre om vi kan finde et nyt tidspunkt og en anden kan få glæde af din tid. Hvis du ikke fysisk kan møde op, kan det være en ide med video eller telefon.
  • HUSK at ændre til VIDEO samtale ved corona eller influenza symptomer inden for den seneste uge.
  • Aftentider: Der er pt. 1 ledig tid om onsdage i lige uger kl.17:00. Man skal skrive til mig for at booke den.


Please book a time here. Sessions from the start of the hour.

  • The online calender is visible for the next 6 weeks.
  • If you cannot see an available time online, you are welcome to contact me directly about the waiting list or suggest suitable times between 9 and 4pm several weeks ahead.
  • Full fee payable with cancellations under 48 hours. Please contact me right away (SMS or mail), so we can plan or confirm a new time and allow another to benefit from your booked time. If you are unable to show up in person, we can meet through video or by phone.
  • Please change your session to VIDEO if presenting with corona or influenza symptoms within the last week.
  • Evening consultation: There is currently one evening schedule available on Wednesdays in even weeks at 17:00. Please contact me directly.

Exit mobile version
%%footer%%