Priser – Prices

Kliniktider: mandag-fredag 09:00-16:00

TERAPI 

 • Individuel (dag kl.9.-16.)- 50 min: 1000 kr
  • Klippekort af 5 gange: 4500 kr. Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Individuel (onsdage aftener kl.17 og kl.18)- 50 min: 1200 kr
 • Par – 75 min: 900 kr/ person.

Et typisk par forløb kunne være af fire gange. De første to kunne ske med en uges mellemrum og de næste to med to ugers mellemrum.

 • Studerende/ unge (under 20), Individuel – 50 min: 800 kr (studiekort skal forevises)
  • Klippekort af 5 gange: 3500 kr. Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Uden arbejde, Individuel – 50 min: 800 kr
 • Erklæring ifm. terapiforløb – 2000 kr

Individuelle og par samtaler kan både være fysiske på klinikken eller sikkert ved video. 

 • Familier – 75 min: 2000 kr med maks tre personer.

Et typisk familie forløb kunne være af fire gange. De første to kunne ske med en uges mellemrum og de næste to med to ugers mellemrum.

SUPERVISION

 • Supervision – 50 min: 1200 kr
 • Supervision pakke på 40 gange: 40 000 kr

COACHING

 • Coaching – 50 min: 1200 kr
 • Coaching pakke på 10 gange: 10 000 kr. Kontakt mig for at aftale nærmere.

BØRN OG UNGE

 • Forældrerådgivning – 50 min: 1200 kr. Uden børn og kun forældre.
 • Studerende/ unge (under 20), Individuel – 50 min: 800 kr
 • Børnepsykologisk undersøgelse – 15000 kr. Kontakt mig for at aftale nærmere.

BETALING

 • Mobilpay: 21064
 • Bankoverførsel: Bank / Reg.nr. 3409 / Kontonr. 0012518803
 • Klinikken tager ikke imod lægehenvisninger.
 • Det er muligt at få tilskud til psykologhjælp fra Danmark Sygesikring.
 • Tal med dit forsikringsselskab om hvorvidt din sundhedsforsikring også dækker psykologsamtaler. Flere sundhedsforsikringer dækker hele udgiften til en autoriseret psykolog.
  • Nogle sundhedsforsikringer sender betalingsgaranti direkte til klinikken. I så fald foregår betallingen direkte mellem klinikken og sundhedsforsikringen.
  • I andre tilfælde kan sundhedsforsikringen bevilge psykologsamtaler, hvor faktura fra klinikken afregnes direkte med dig klienten. Derefter tilbagebetaler din sundhedsforsikring dig, det beløb, der blev bevilget.

AFBUD

 • Hvis du/ I er forhindret i at komme, bedes du/ I ringe så snart som muligt, så vi kan aftale en anden dato, og en anden kan få glæde af din tid.
 • NB: Ved afbud eller anmodning om udskydelse af reserveret tid under 48 timer eller udeblivelse betales fuldt honorar.

 • Ved bevilling til psykologsamtaler fra sundhedsforsikring, står du/ I selv for betaling ved afbud under 48 timer.

Open: Monday to Friday 09:00-16:00

THERAPY

 • Individual (daytime 9-16)50 min: 1000 kr
 • Individual (late Wednesday 5 or 6pm)50 min: 1200 kr
 • Couples – 75 min : 900 kr/ person.

A typical course for couples could be four sessions. The first two sessions with a week interval and the next two with two weeks interval.

 • Students or adolescents (under 20), Individual – 50 min: 800 kr (Show student card).
  • Voucher for 5 sessions: 3500 kr. Vouchers are not covered by insurance. 
 • Without work, Individual – 50 mins: 800 kr
 • Psychotherapy note regarding therapy – 2000 kr

Individual and couple sessions are available both in person at the clinic or by video. 

 • Family – 75 mins: 2000 kr with up to three members.

Family therapy – A typical course could include four sessions. The first two sessions with a week interval and the next two with two weeks interval. Contact me to discuss details.

CONSULTATIONS

 • Parent consultation – 50 mins: 1200 kr. Without children, just parents.
 • Child psychological assessment – 15 000 kr. Please contact me to discuss your needs.

PAYMENT

 • Mobilpay: 21064
 • Bank transfer: Bank / Reg.nr. 3409 / Kontonr. 0012518803
 • The clinic does not take referrals from your doctor or general practitioner. 
 • Insurance:
  • It is possible to get part of your therapy subsidised by Danmark Sygeforsikring.
  • Contact your insurance company to find out whether your therapy can be covered.

CANCELLATIONS

If you are unable to come, kindly ring as soon as possible so we can find another date for you, and allow another to use your time.

NB: Full payment is required for cancellations and re-scheduling within 48 hours or no shows.


Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com