Priser – Prices

Konsultationer 

  • Individuel – 50 min: 900 kr
  • Par – 90 min: 900 kr/ person
  • Studerende, Individuel – 50 min: 700 kr (studiekort skal forevises)
  • Uden arbejde, Individuel – 50 min: 700 kr
  • Erklæring – 2000 kr

Betaling: Mobilpay, bankoverførsel eller kontant

Jeg tager ikke imod henvisninger fra egen læge eller forsikringsselskaber. Terapi ved denne praksis foregår på egen betaling.

Hvis du/ I er forhindret i at komme, bedes du/ I ringe så snart som muligt, så vi kan aftale en anden dato, og en anden kan få glæde af din tid.

Ved afbud eller anmodning om udskydelse af reserveret tid under 24 timer eller udeblivelse betales fuldt honorar.


Consultations

  • Individual – 50 min: 900 kr
  • Couples – 90 min : 900 kr/ person
  • Students, Individual – 50 min: 700 kr (Show student card)
  • Without work, Individual – 50 mins: 700 kr
  • Psychotherapy note – 2000 kr

Mobilpay, bank transfer or cash payments.

I do not take national insurance referrals. Therapy at this practise is through own payments.

If you are unable to come, kindly ring as soon as possible so we can find another date for you, and allow another to use your time.

Full payment is required for cancellations and re-scheduling within 24 hours or no shows.


Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: