Priser – Prices

Konsultationer 

 • Individuel – 50 min: 900 kr
 • Par – 75 min: 1000 kr/ person.
 • Par forløb – Et typisk forløb kunne være af fire gange. De første to sker med en uges mellemrum og de sidste to med to ugers mellemrum.
 • Studerende, Individuel – 50 min: 700 kr (studiekort skal forevises)
 • Uden arbejde, Individuel – 50 min: 700 kr
 • Erklæring ifm. terapiforløb – 2000 kr
 • Familier – 75 min: 1000 kr/person med maks tre personer.
 • Familie forløb – Et typisk forløb kunne være af fire gange. De første to sker med en uges mellemrum og de sidste to med to ugers mellemrum. Kontakt mig for at aftale nærmere efter jeres behov.
 • Forældrerådgivning – 50 min: 1200 kr. Uden børn og kun forældre.
 • Børn undersøgelser– Kontakt mig for at aftale nærmere om jeres behov.

Betaling: Mobilpay, bankoverførsel eller kontant.

Jeg tager ikke imod henvisninger fra egen læge eller forsikringsselskaber. Terapi ved denne praksis foregår på egen betaling.

Hvis du/ I er forhindret i at komme, bedes du/ I ringe så snart som muligt, så vi kan aftale en anden dato, og en anden kan få glæde af din tid.

NB: Ved afbud eller anmodning om udskydelse af reserveret tid under 48 timer eller udeblivelse betales fuldt honorar.


Consultations

 • Individual – 50 min: 900 kr
 • Couples – 75 min : 1000 kr/ person.
 • Couples therapy – A typical course would include four sessions. The first two sessions with a week interval and the last two with two weeks interval.
 • Students, Individual – 50 min: 700 kr (Show student card)
 • Without work, Individual – 50 mins: 700 kr
 • Psychotherapy note regarding therapy – 2000 kr
 • Family – 75 mins: 1000 kr/person with up to three members.
 • Family therapy – A typical course would include four sessions. The first two sessions with a week interval and the last two with two weeks interval. Contact me to discuss details.
 • Parent consultation – 50 mins: 1200 kr. Without children, just parents.
 • Psychological assessment for child/ youth – Please contact me to discuss your needs.

Mobilpay, bank transfer or cash payments.

I do not take national insurance referrals. Therapy at this practise is through own payments.

If you are unable to come, kindly ring as soon as possible so we can find another date for you, and allow another to use your time.

NB: Full payment is required for cancellations and re-scheduling within 48 hours or no shows.


Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: