Priser – Prices

Danish flag background. Fabric texture flag.

ÅBNINGSTIDER: mandag-fredag 09:00-16:00

Nye takster fra 1. januar 2024

TERAPI 

 • Individuel (dag kl.9.-16.) – 50 min: 1100 kr.
  • Klippekort af 5 gange: 5000 kr. Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Individuel (onsdage aftener kl.17 og kl.18) – 50 min: 1300 kr.
 • Par (kl.9-16) – 75 min: 1100 kr/person.
  • Klippekort af 4 gange: 8000 kr. Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Studerende, unge (under 20), ledige og folkepensionister – Individuel (kl.9-14. Tider efter disse er til normal pris) – 50 min: 900 kr.
  • Klippekort af 5 gange: 4000 kr. Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Psykolognotat/ Erklæring ifm. terapiforløb – 2500/5000 kr.

Individuelle og par samtaler kan både være fysiske på klinikken eller sikkert ved video

BØRN OG UNGE

 • Familier (kl.9-16) – 75 min: 2200 kr – to personer.
  • Klippekort af 4 gange: 8000 kr.  Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Familier (kl.9-16) – 75 min: 3000 kr – tre personer.
 • Forældrevejledning (kl.9-16) – 50 min: 1200 kr. Uden børn og kun forældre.
  • Klippekort af 4 gange: 4300 kr. Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Konsultation med samarbejdspartnere fra kommunen, regionen eller uddannelsestilbud samt læge eller andre fagfolk (kl.9-16) – 50 min: 1200 kr. Uden børn.
 • Studerende/ unge (under 20), Individuel (kl.9-14) – 50 min: 900 kr.
 • Psykologisk undersøgelse af børn og unge – Hele pakke: 16000 kr. Mindre pakke: 11,000 kr.  Kontakt mig for at aftale nærmere.

SUPERVISION

 • Supervision (kl.9-16) – 50 min: 1200 kr.
 • Supervision pakke på 40 gange: 40 000 kr.

COACHING

 • Coaching (kl.9-16) – 50 min: 1200 kr.
 • Coaching pakke på 10 gange: 10 000 kr.

BETALING

 • Kontant
 • Bankoverførsel: Bank / Reg.nr. 3409 / Kontonr. 0012518803
 • Mobilpay: 21064
 • Klinikken tager IKKE imod lægehenvisninger.
 • Det er muligt at få tilskud til psykologhjælp fra Danmark Sygesikring.
 • Tal med dit forsikringsselskab om hvorvidt din sundhedsforsikring også dækker psykologsamtaler.
   • Flere sundhedsforsikringer dækker hele udgiften til en autoriseret psykolog.
   • Nogle sundhedsforsikringer sender betalingsgaranti direkte til klinikken. I så fald foregår betallingen direkte mellem klinikken og sundhedsforsikringen.
   • I andre tilfælde kan sundhedsforsikringen bevilge psykologsamtaler, hvor faktura fra klinikken afregnes direkte med dig klienten. Derefter tilbagebetaler din sundhedsforsikring dig, det beløb, der blev bevilget.

AFBUDSREGLER

 • Fuldt honorar ved afbud eller ændringer under 48 timer/ 2 hverdage – uanset årsag.

 • Afbudsfristen for mandag og tirsdag aftaler bliver henholdsvis den forrige torsdag og fredag kl.9. 

 • Gerne kontakte (SMS eller mail) hurtigst muligt og høre om der kan findes et nyt tidspunkt og en anden kan få glæde af din tid.
 • Hvis du ikke fysisk kan møde op, er det muligt at afholde samtalen over en sikker og krypteret videoforbindelse over internet eller over telefon.
 • Hvis du er dækket af en forsikringsordning, står du selv for betalling af både sene afbud eller ændringer under 48 timer.

CORONA SYMPTOMER

 • HUSK at ændre til VIDEO samtale ved corona eller influenza symptomer inden for den seneste uge.

union-jack-1027898__480

 OPENING TIMES: Monday to Friday 09:00-16:00

New rates from 1st January 2024

THERAPY

 • Individual (daytime 9-16) 50 min: 1100 kr.
 • Individual (late Wednesday 5 or 6pm) 50 min: 1300 kr.
 • Couples (9-16) – 75 min : 1100 kr/ person.
  • Voucher for 4 sessions: 8000 kr. Valid for 12 months. Vouchers are not covered by insurance. 
 • Students, youth (under 20), not working or retired – Individual (9-14. After this, at normal rate) – 50 min: 900 kr.
  • Voucher for 5 sessions: 3500 kr. Valid for 12 months. Vouchers are not covered by insurance. 
 • Psychotherapy note regarding therapy – 2500/5000 kr.

Individual and couple sessions are available both in person at the clinic or by video

FAMILY & CHILD ASSESSMENTS

 • Family (9-16) – 75 mins: 2200 kr – two members.
  • Voucher for 4 sessions: 8000 kr. Valid for 12 months. Vouchers are not covered by insurance. 
 • Family (9-16) – 75 mins: 3000 kr – three members.
 • Parent consultation (9-16) – 50 mins: 1200 kr. Without children, just parents.
  • Voucher for 4 sessions: 4300 kr. Valid for 12 months. Vouchers are not covered by insurance. 
 • Consultation with other professionals within health and education (9-16) – 50 mins: 1200 kr. Without children.
 • Youth (under 20) – Individual (9-14) – 50 min: 900 kr.
 • Child psychological assessment – Full assessment 16,000 kr. Smaller assessment: 11,000 kr. Please contact me for more information. 

SUPERVISION

 • Supervision (9-16) – 50 min: 1200 kr.
 • Supervision package – 40 sessions: 40 000 kr.

COACHING

 • Coaching (9-16) – 50 min: 1200 kr.
 • Coaching package10 sessions: 10 000 kr.Please contact me to discuss your needs.

PAYMENT

 • Cash
 • Bank transfer: Bank / Reg.nr. 3409 / Kontonr. 0012518803
 • Mobilpay: 21064
 • The clinic does NOT take referrals from your doctor or general practitioner. 
 • Insurance:
  • It is possible to get part of your therapy subsidised by Danmark Sygeforsikring.
  • https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp
  • Membership and reporting to your insurance needs to be declared from the first session as the clinic will not report retroactively.
  • Contact your insurance company to find out whether your therapy can be covered.

CANCELLATIONS & CHANGES 

 • Full fee payable with cancellations or changes under 48 hours/ 2 workdays – for whatever reason.

 • Deadlines for cancellations to Monday and Tuesday appointments are respectively the previous Thursday and  Friday at 9am.

 • Please contact me right away (SMS or mail), so we can plan or confirm a new time and allow another to benefit from your booked time.
 • If you are unable to show up in person, we can meet through a secure and encrypted video connection over the internet or over the phone.
 • Most insurance agreements do not cover cancellations or late changes under 48 hours, so you would be covering this.

CORONA SYMPTOMS

 • Please change your session to VIDEO if presenting with corona or influenza symptoms within the last week.

Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com