Priser – Prices

Klinikken er lukket d.7.-14 december.

Priser reguleres og forhøjes ved 1. januar 2023

Kliniktider: mandag-fredag 09:00-16:00

TERAPI 

 • Individuel (dag kl.9.-16.)- 50 min: 1000 kr
  • Klippekort af 5 gange: 4500 kr. Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Individuel (onsdage aftener kl.17 og kl.18)- 50 min: 1200 kr
 • Par – 75 min: 900 kr/ person.

Et typisk par forløb kunne være af fire gange. De første to kunne ske med en uges mellemrum og de næste to med to ugers mellemrum.

 • Studerende/ unge (under 20), Individuel – 50 min: 800 kr (studiekort skal forevises)
  • Klippekort af 5 gange: 3500 kr. Kan anvendes indenfor 12 måneder fra købsdatoen. Klippekort er ikke tilskudsberettiget.
 • Uden arbejde, Individuel – 50 min: 800 kr
 • Erklæring ifm. terapiforløb – 2000 kr

Individuelle og par samtaler kan både være fysiske på klinikken eller sikkert ved video. 

 • Familier – 75 min: 2000 kr med maks tre personer.

Et typisk familie forløb kunne være af fire gange. De første to kunne ske med en uges mellemrum og de næste to med to ugers mellemrum.

SUPERVISION

 • Supervision – 50 min: 1200 kr
 • Supervision pakke på 40 gange: 40 000 kr

COACHING

 • Coaching – 50 min: 1200 kr
 • Coaching pakke på 10 gange: 10 000 kr. Kontakt mig for at aftale nærmere.

BØRN OG UNGE

 • Forældrerådgivning – 50 min: 1200 kr. Uden børn og kun forældre.
 • Studerende/ unge (under 20), Individuel – 50 min: 800 kr
 • Børnepsykologisk undersøgelse – Fulde pakke: 16000 kr. Mindre pakke: 11,000 kr.  Kontakt mig for at aftale nærmere.

BETALING

 • Mobilpay: 21064
 • Bankoverførsel: Bank / Reg.nr. 3409 / Kontonr. 0012518803
 • Klinikken tager IKKE imod lægehenvisninger.
 • Det er muligt at få tilskud til psykologhjælp fra Danmark Sygesikring.
 • Tal med dit forsikringsselskab om hvorvidt din sundhedsforsikring også dækker psykologsamtaler. Flere sundhedsforsikringer dækker hele udgiften til en autoriseret psykolog.
  • Nogle sundhedsforsikringer sender betalingsgaranti direkte til klinikken. I så fald foregår betallingen direkte mellem klinikken og sundhedsforsikringen.
  • I andre tilfælde kan sundhedsforsikringen bevilge psykologsamtaler, hvor faktura fra klinikken afregnes direkte med dig klienten. Derefter tilbagebetaler din sundhedsforsikring dig, det beløb, der blev bevilget.

AFBUDSREGLER

 • Fuldt honorar ved afbud eller ændringer under 48 timer – uanset årsag.
 • Gerne kontakte (SMS eller mail) hurtigst muligt og høre om der kan findes et nyt tidspunkt og en anden kan få glæde af din tid.
 • Hvis du ikke fysisk kan møde op, er det muligt at afholde samtalen over en sikker og krypteret videoforbindelse over internet eller over telefon.
 • Hvis du er dækket af en forsikringsordning, står du selv for betalling af både sene afbud eller ændringer under 48 timer.

CORONA SYMPTOMER

 • HUSK at ændre til VIDEO samtale ved corona eller influenza symptomer inden for den seneste uge.

The clinic is closed 7th – 14th December.

Adjustments and increases to prices will come into effect 1st January 2023. 

Open: Monday to Friday 09:00-16:00

THERAPY

 • Individual (daytime 9-16)50 min: 1000 kr
 • Individual (late Wednesday 5 or 6pm)50 min: 1200 kr
 • Couples – 75 min : 900 kr/ person.

A typical course for couples could be four sessions. The first two sessions with a week interval and the next two with two weeks interval.

 • Students or adolescents (under 20), Individual – 50 min: 800 kr (Show student card).
  • Voucher for 5 sessions: 3500 kr. Vouchers are not covered by insurance. 
 • Without work, Individual – 50 mins: 800 kr
 • Psychotherapy note regarding therapy – 2000 kr

Individual and couple sessions are available both in person at the clinic or by video. 

 • Family – 75 mins: 2000 kr with up to three members.

Family therapy – A typical course could include four sessions. The first two sessions with a week interval and the next two with two weeks interval. Contact me to discuss details.

CONSULTATIONS

 • Parent consultation – 50 mins: 1200 kr. Without children, just parents.
 • Child psychological assessment – Full assessment 16,000 kr. Smaller assessment: 11,000 kr. Please contact me to discuss your needs.

PAYMENT

 • Mobilpay: 21064
 • Bank transfer: Bank / Reg.nr. 3409 / Kontonr. 0012518803
 • The clinic does NOT take referrals from your doctor or general practitioner. 
 • Insurance:
  • It is possible to get part of your therapy subsidised by Danmark Sygeforsikring.
  • Contact your insurance company to find out whether your therapy can be covered.

CANCELLATIONS & CHANGES 

 • Full fee payable with cancellations or changes under 48 hours.
 • Please contact me right away (SMS or mail), so we can plan or confirm a new time and allow another to benefit from your booked time.
 • If you are unable to show up in person, we can meet through a secure and encrypted video connection over the internet or over the phone.
 • Most insurance agreements do not cover cancellations or late changes under 48 hours, so you would be covering this.

CORONA SYMPTOMS

 • Please change your session to VIDEO if presenting with corona or influenza symptoms within the last week.

Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com

Exit mobile version
%%footer%%