Ydelser – Services

Ydelser

Mine fokusområder er det relationelle, eksistentielle udfordringer, trauma, angst og depression. Folk søger terapi af mange grunde. Her er en liste over mere specifikke områder, der kan være relevante for dig:

 • Parforhold, ægteskab, separation eller skilsmisse
 • Relationer med børn eller familiemæssige udfordringer
 • Traumatiske oplevelser som voksne
 • Barndoms traumaer
 • Vanskeligheder med følelser
 • Ensomhed, relationer eller udfordringer med venner
 • Stress – både personligt og på arbejdspladsen
 • Tværkulturelle udfordringer og integration
 • Identitet, etniske identitet eller seksuel identitet

Mange mennesker søger terapi som et tjek-up over deres liv og relationer. Det er ofte en god idé at søge hjælp før udfordringerne bliver uoverskuelige eller vokser sig for store.

For det terapeutiske arbejde til at lykkes er det nødvendigt at være villig til at kigge ind i dig selv. Den terapeutiske proces og rammerne er mit ansvar, men det er mit og dit ansvar at gøre arbejdet med at hjælpe dig. Jeg tror på tryghed og tillid som grundlæggende principper for ethvert forhold – og det er lige så gældende i det terapeutiske forhold. Jeg ser frem til at arbejde med dig med omsorg.


Services

I primarily work within relational and existential issues, trauma, anxiety and depression. People seek therapy for a range of reasons. Here is a list of some more specific areas that may be relevant for you:

 • Relationships, marriage, separation or divorce
 • Familial challenges or relationships with children
 • Adult traumatic experiences
 • Childhood traumas
 • Difficulties with feelings and emotions
 • Loneliness or challenges with friends
 • Stress – both personal and at work
 • Cross-cultural issues and integration
 • Identity, racial/ ethnic identity or sexual identity

People increasingly seek therapy as a check up on life issues or relationships. It is often a good idea to seek help before the issues get overwhelming or seemingly irreparable.

For therapy to work, it is necessary to be willing to look within yourself. The therapeutic process and setting is my responsibility, but it is both our responsibility to do the work of empowering you. I believe in safety and trust as the foundation of any relationship – and even more so for the therapeutic relationship. I look forward to working with you with warmth and with care.


Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: