Ydelser – Services

Ydelser

Mine fokusområder er det relationelle, eksistentielle udfordringer, trauma, angst og depression. Folk søger terapi af mange grunde. Her er en liste over mere specifikke områder, der kan være relevante for dig:

 • Parforhold, ægteskab, separation eller skilsmisse
 • Relationer med børn eller familiemæssige udfordringer
 • Traumatiske oplevelser som voksne
 • Barndoms traumaer
 • Vanskeligheder med følelser
 • Ensomhed, relationer eller udfordringer med venner
 • Stress – både personligt og på arbejdspladsen
 • Tværkulturelle udfordringer og integration
 • Identitet, etniske identitet eller seksuel identitet

Mange mennesker søger terapi som et tjek-up over deres liv og relationer. Det er ofte en god idé at søge hjælp før udfordringerne bliver uoverskuelige eller vokser sig for store.

For det terapeutiske arbejde til at lykkes er det nødvendigt at være villig til at kigge ind i dig selv. Den terapeutiske proces og rammerne er mit ansvar, men det er mit og dit ansvar at gøre arbejdet med at hjælpe dig. Jeg tror på tryghed og tillid som grundlæggende principper for ethvert forhold – og det er lige så gældende i det terapeutiske forhold. Jeg ser frem til at arbejde med dig med omsorg.

Psykologiske undersøgelser af børn og unge

Når børn og unge mistrives kan det være relevant at undersøge sammen med en psykolog, det der fylder hos barnet eller den unge og jer forældre. Det er vigtigt at undersøge deres kontekst og samspil med deres omgivelser for at blive klogere på de kompleksiteter der er og samtidig kan det være en hjælp at undersøge mere konkrete styrker og udfordringer hos barnet eller den unge via konkrete psykologiske tests.

Ved samtaler med både jer forældre og barnet eller den unge kan vi både kigge rundt om barnet og inddrage barnets perspektiv. Psykologiske tests vil kunne bidrage mere konkrete om bl.a. kognitiv profil ved intelligence test således at I få en samlede vurdering og anbefalinger om hvordan I bedste kan støtte jeres barns eller unges trivsel.


Services

I primarily work within relational and existential issues, trauma, anxiety and depression. People seek therapy for a range of reasons. Here is a list of some more specific areas that may be relevant for you:

 • Relationships, marriage, separation or divorce
 • Familial challenges or relationships with children
 • Adult traumatic experiences
 • Childhood traumas
 • Difficulties with feelings and emotions
 • Loneliness or challenges with friends
 • Stress – both personal and at work
 • Cross-cultural issues and integration
 • Identity, racial/ ethnic identity or sexual identity

People increasingly seek therapy as a check up on life issues or relationships. It is often a good idea to seek help before the issues get overwhelming or seemingly irreparable.

For therapy to work, it is necessary to be willing to look within yourself. The therapeutic process and setting is my responsibility, but it is both our responsibility to do the work of empowering you. I believe in safety and trust as the foundation of any relationship – and even more so for the therapeutic relationship. I look forward to working with you with warmth and with care.

Psychological assessment of children and adolescents

It can be necessary to talk with a psychologist when your child or adolescent is not thriving in their environment. A psychological assessment will involve talking to both you parent(s) and your child or adolescent to explore your experiences of what may be difficult for both of you. It is important to explore both the context in which these difficulties arise and your interaction and relationship with these difficulties. It can also be useful to examine more specifically strengths and difficulties within specific areas of interests through psychological tests.

Our sessions with you parent(s) and child or adolescent will explore the contextual, relational environment as well as emphasis on your child or adolescents perspective. The psychological assessment aims to contribute specifically on certain areas of interest like a cognitive profil through an intelligence tests as well as an overall assessment and recommendations for how you can support your child or adolescents development.


Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: