Ydelser – Services

Danish flag background. Fabric texture flag.

Terapi

Mine fokusområder er det relationelle, eksistentielle, trauma, angst og depression. Folk søger terapi af mange grunde. Her er en liste over mere specifikke områder, der kan være relevante for dig:

 • Angst, depression
 • Parforhold, ægteskab, separation eller skilsmisse
 • Relationer med børn eller familiemæssige udfordringer
 • Traumatiske oplevelser som voksne, i opvækst og som barn
 • Vanskeligheder med følelser
 • Ensomhed, relationer eller udfordringer med venner
 • Stress – personligt og/ eller ift. arbejde
 • Præstation, retning, tvivl
 • Tværkulturelle udfordringer og integration
 • Identitet, etniske identitet eller seksuel identitet
 • Adoption og evt. udfordringer med eller følger af det

Mange mennesker søger terapi som et tjek-up om deres liv og relationer. Det er ofte en god idé at søge hjælp før udfordringerne bliver uoverskuelige eller vokser sig for store. På den anden side, kan det være svært at lægge mærke til krisen, når man er optaget af at løbe hurtigere eller benægter det, der er svært. Det kan også være svært at åbne op. Hvad kan terapi endelig? I mødet med mig, forsøger vi sammen at udfolde hvad der fylder hos dig i konteksten af dit liv. Mange ting kan komme på spil. Bl.a. afdækning af alvoren og omfanget af udfordringer, behov for symptomlindring, selvforståelse, psykoedukation, stilladsering her og nu til at få skabt ro og/eller forudsætninger for det kan være muligt at indgå i det terapeutiske arbejde. Vi kommer oftest til at udfolde din historie med henblik på at skabe nogle nye erfaringer, nye forståelser, at komme tættere til din sjæl, din vilje, og hvad er meningsfyldt for dig. Vores liv er stærk påvirket er den kontekst vi er født i og befinder os i, men selv der, har vi, kan vi have mulighed for selv at definere hvem vi er, gerne vil være og de værdier vi gerne vil leve ud.

For det terapeutiske arbejde til at lykkes er det nødvendigt at være villig til at kigge ind i dig selv. Den terapeutiske proces og rammerne er mit ansvar, men det er mit og dit ansvar at gøre arbejdet med at hjælpe dig. Jeg tror på tryghed og tillid som grundlæggende principper for ethvert forhold – og det er lige så gældende i det terapeutiske forhold. Jeg ser frem til at arbejde med dig med omsorg.

Coaching

I samarbejde med din arbejdsgiver kan der aftales et konkrete forløb. Gerne kontakt mig for at aftale nærmere.

Supervision af psykologer

Du kan læse om ekstern supevision i forbindelse med autorisation her:

https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/autorisation-som-psykolog/hvordan-bliver-man-autoriseret-psykolog/uddannelsens-indhold/supervision-1/ekstern-supervision

https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/autorisation-som-psykolog/hvordan-bliver-man-autoriseret-psykolog/uddannelsens-indhold/supervision-1/hvem-kan-give-supervision-til-brug-for-autorisation

https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/autorisation-som-psykolog/hvordan-bliver-man-autoriseret-psykolog/uddannelsens-indhold/egenterapi


Therapy

I primarily work within relational and existential issues, trauma, anxiety and depression. People seek therapy for a range of reasons. Here is a list of some more specific areas that may be relevant for you:

 • Anxiety, depression
 • Relationships, marriage, separation or divorce
 • Familial challenges or relationships with children
 • Adult traumatic experiences, Childhood traumas
 • Difficulties with feelings and emotions
 • Loneliness or challenges with friends
 • Stress – both personal and at work
 • Performance, goals, doubt
 • Cross-cultural issues and integration
 • Identity, racial/ ethnic identity or sexual identity
 • Adoption and possible challenges or related effects

People increasingly seek therapy as a check up on life issues or relationships. It is often a good idea to seek help before the issues get overwhelming or seemingly irreparable.

For therapy to work, it is necessary to be willing to look within yourself. The therapeutic process and setting is my responsibility, but it is both our responsibility to do the work of empowering you. I believe in safety and trust as the foundation of any relationship – and even more so for the therapeutic relationship. I look forward to working with you with warmth and with care.

Coaching

Please contact me directly to discuss you and your employers needs. 


Diana Kamure, cand. psych. aut. Tlf: +45 3044 2485 : psykologkamure@protonmail.com : psykologkamure.com