Rammer til psykologisk undersøgelse af barn/ unge

FORÆLDRE

Afklarende forældre samtale eller Forældrerådgivning

 • Ved en afklarende samtale drøfter vi dit barns eller unges trivsel både i skole eller daginstitution, derhjemme og der vurderes om det kan give mening med en psykologisk undersøgelse. Det kan være, at dit barn skal henvises til psykiatrien.
 • Forældrerådgivning kan benyttes uden at lave en psykologisk undersøgelse.
 • Ved behov kan der aftales et andet møde mhp. afklaring eller uddybelse af allerede eksisterende vurderinger fra andre steder.
 • 1200 kr til 50 minutter per gang.
 • Uden børn og kun forældre.

PSYKOLOGISK UNDERSØGELSE AF BARN/ UNGE

Ved den afklarende forældre samtale kan der vurderes om der er et behov for at lave en psykologisk undersøgelse. Prisen for en psykologisk undersøgelse af børn er 16,000 kr.

Ved den afklarende samtale kan der også vurderes om det giver mening med at lave en ‘mindre’ undersøgelse alene med fokus på at afdække kognitive ressourcer med WISC-V. Prisen for denne mindre pakke er 11,000 kr.

EFTER AFTALE –  PSYKOLOGISK UNDERSØGELSE AF BARN/ UNGE

1. Opstartssamtale til en psykologisk undersøgelse

 • Inden mødet kan der bedes om udfyldelse eller opsamling af relevante oplysning fra skolen.
 • Denne samtale har til formål at afdække og bsekrive barnets eller den unges familie baggrund og nuværende kontekst. Her taler vi sammen, enten kun de voksne eller med den unge – alt afhændig af alder og hvad der giver mening.
 • 50 minutter.

2. Psykologisk test

 • Samtale med barnet eller den unge. 50 minutter.
 • Kognitiv test med WISC-V. Over 2 gange på op til 60 minutter ad gangen.
 • Yderligere vurderings grundlag:
  • Evaluering af yderligere materielle.
  • Evt. Test om eksekutive funktioner. Quantitative skemaer til udfyldelse af barnet, forældre og skole.
  • Evt.  Screening for psykiske problemer og selvopfattelse hos børn og unge.
 • Samlede analyse og vurdering.
 • Udarbejdelse af rapport med evt. anbefalinger og vejledning.

3. Afslutningsvis

 • Tilbagemeldingsmøde med skriftlig rapport og vejledning. 60 minutter
 • Evt. tilbagemeldingsmøde med forældre og skolen.
 • Evt. tilbagemeldingsmøde med barnet og evt. forældre.